Marcato sing van die liefde vir die natuur in nuwe snit ‘Staan Net By My’